Integrace firem

Obr5 Co znamená integrace firem:

Jedním z prostředků zvyšování konkurenceschopnosti podniků je jejich spojování do větších celků ať na bázi geografické, zvětšování výrobních kapacit, či spojování navazujících výrob. Z hlediska vlastnického jde o akvizice podniků, fúze nebo vytváření společných podniků. Pro všechny uvedené případy však vždy platí, že dosažení cíle sledovaného vlastnickými přesuny je podmíněno rychlým zapojením (integrací) všech procesů nového subjektu do existujících struktur, eliminace přebytečných zdrojů a využití synergických efektů.

   
 
Proč je proces integrace důležitý:
Integrace firem představuje potenciál pro dosažení úspor nákladů nebo pro získání většího podílu na trhu. Integrace zdrojů, procesů, politik a firemních kultur se dotýká obvykle velkého počtu zaměstnanců, kteří se změnami cítí ohroženi a mají tendenci sledovat vlastní zájmy. Lze ji často využít jako příležitost pro zlepšení existujících procesů ve všech spojovaných subjektech. Proto je potřeba integraci řídit jako projekt s definovanými cíli, zdroji a termíny.

Co je předmětem integrace:
Integrace se týká všeho, co tvoří podnik a jeho obor podnikání. Jsou to zejména:

    - všechny zdroje společnosti a to nejen ve smyslu hmotných a nehmotných aktiv, ale také zaměstnanci a zákazníci;

    - vnitřní procesy, které je nutno posoudit ve všech subjektech, vybrat a implementovat nejvhodnější z nich;

    - firemní zásady a kodexy. Zde se obvykle bez uvažování aplikují zásady mateřské společnosti. To může být problémem v situaci, kdy zahraniční společnost kupuje českou firmu a striktně požaduje uplatňování zásad, které jsou obtížně slučitelné s lokálními zvyklostmi;

    - firemní kultura, nejobtížnější složka integrace, která vyžaduje velkou citlivost a trpělivost.


Co je výsledkem integrace:
Integrace jsou desítky až stovky dílčích kroků, prováděných ve vzájemné věcné a časové souvislosti. Tyto kroky představují obvykle analýzu stavu a návrh řešení. Výsledkem je manažerské rozhodnutí o tom, jak bude v integrované firmě daný zdroj či systém definován.

Jaké přínosy můžete od takto řízené integrace očekávat:

Jak již bylo řečeno úvodem, podmínkou úspěšné integrace je rychlost provedení. Není to ale podmínka jediná - důležitá je rovněž konzistentnost a úplnost učiněných rozhodnutí. Správně vedený projekt integrace pomáhá tyto požadavky splnit.

Proč využít externího konzultanta:
Integrace podniků není zcela obvyklou situací, se kterou se manažeři setkávají a proto jim může chybět potřebná zkušenost. Externí konzultant, který se na nějakém integračním projektu podílel může tuto zkušenost přinést a tak zrychlit postup a omezit rizika s integrací spojená.

Vlastní zkušenosti:

    - vyjednávání a příprava společného podniku se zahraničním partnerem;

    - plánování integrace mezinárodní potravinářské společnosti s dvěma českými firmami;

    - definování požadavků na partnera v dodávce služeb pro mezinárodní potravinářskou společnost.

← Návrat na přehled služeb