Odvětvové zkušenosti

"Skuteční konzultanti, na rozdíl od podvodníků, mají tendenci se specializovat. Je záhodno o nich něco vědět, ale nenapodobovat je. Mezi konzultanty ve starších oborech a mezi těmi v nových oblastech znalostí zeje hluboká propast. Například u těch prvních se můžete spolehnout jen na konzultanta psychiatra, konzultanta internistu a tak podobně. Jednoduché pravidlo říká, že když si říkají konzultant cosi, jsou ze staré školy a respektovaní. Jinými slovy, pojem konzultant používají pro sebe téměř výhradně lidé, kteří o sobě ví, že nejsou v oboru uznáváni. První zaznamenaný případ někoho, žádajícího o radu je Rajská zahrada. Je asi nešťastné pro image poradenství, že to byl právě had, kdo dal tuto radu."

Nigel Viney: Bluff your way in consultancy

Průmysl

Český důlní podnik: vypracování modelu pro restrukturalizaci podpůrných a obslužných činností

Výrobce dílů pro automobily: posouzení dvou strategických partnerů

Výrobce obalů: posouzení potřeb provozního kapitálu

Chemický holding: hodnocení a kvantifikace výhod holdingové struktury

Obr10

Výrobce vzduchotechnických zařízení: hodnocení výkonnosti klíčových procesů

Petrochemický podnik: posouzení metodiky manažerského výkaznictví

Výrobce obalů: zvýšení podnikatelské výkonnosti

Výrobce potravin: výběr dodavatele distribučních služeb

Výrobce textilních strojů:
                                      - zavedení procesního řízení

                                      - posouzení kvalifikace vybraných pracovníků
                                      - hodnocení výkonnosti útvaru vývoje
                                      - principy motivace

Výrobce potravin: posouzení podnikatelské výkonnosti

Zahraniční petrochemická společnost: analýza podniku pro akvizici

Chemický podnik: analýza při zavádění nového informačního systému

Škoda Auto: pilotní projekt využití Value Based Management v divizi výroby agregátů;

CzechInvest: spolupráce na projektu podpory českých dodavatelů nadnárodním elektronickým firmám – poradenství v různých oblastech třem českým podnikům.

Škoda Auto: zvýšení výkonnosti útvaru centrální údržby

Výrobce protipožárních dveří: podpora při vypracování podnikové strategie


CzechInvest: poradenství 12 českým podnikům v sektoru automobilové výroby, zdravotnických přístrojů a farmaceutických přípravků

Český průmyslový holding: centralizace klíčových rozhodovacích pravomocí ve skupině, návrh organizační struktury a zásad řízení skupinyFinanční služby

Leasingová společnost: analýza proveditelnosti vstupu do bankovního sektoru

Česká banka: reorganizace procesů a snížení počtu pracovníků centrály

Zahraniční banka: studie proveditelnosti založení nové pobočky

Česká pojišťovací instituce:

    - projekt manažerského informačního systému

    - pilotní projekt alokace nákladů metodou ABC

Zahraniční banka: analýza trhu pro strategické plánování

Česká finanční instituce: návrh funkce treasury

Zahraniční banka: zlepšení úvěrového procesu

Česká banka: analýza stavu řízení vztahů se zákazníky

Zahraniční banka:
       - studie proveditelnosti vstupu na leasingový trh
        -studie proveditelnosti založení pobočkové sítě

   


Služby / ostatní
 
Dodavatel služeb pro telekomunikace: řízení projektu zavádění nového informačního systému

Hotelová společnost: studie proveditelnosti nového hotelu

Zahraniční výrobce kancelářských zařízení: studie proveditelnosti vstupu na leasingový trh

Zahraniční telefonní operátor: podpora při zpracování nabídky na GSM licenci v ČR

Dopravní společnost:
  - zvýšení výkonnosti divize údržby dopravních prostředků
  - návrh strategie zahraniční divize

Zahraniční projektová kancelář: audit řízení českého projektového ústavu

Zahraniční energetická společnost: analýza českého trhu

Hudební vydavatelství: zlepšení procesů před implementací nového informačního systému

Velkoobchod s ovocem a zeleninou: studie proveditelnosti výstavby centrálního skladu

Distribuce pohonných hmot: studie proveditelnosti výstavby čerpací stanice

Státní instituce:
vyhledání investora pro významnou nemovitost


Státní instituce: analýza trhu

Česká skupina provozující léčebné lázně: návrh modelu řízení skupiny